Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN HAZO VZW

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hazo vzw verwerkt.

Als u deelneemt aan een bijeenkomst van Hazo vzw en/of Talenticap alsook als u om een andere reden persoonsgegevens aan deze instanties verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 Gegevens die derden, met uw goedkeuring, aan ons overmaken, worden ook beschouwd als persoonsgegevens in lijn met ons privacybeleid.


1.  
Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is :

Luc Demarez

Hazo vzw, Zonnestraat 52 te 9600 Ronse

Bereikbaar via : info@hazovzw.be

Ondernemersnummer : 866 088 056

 

2. Soort gegevens

In het kader van uw contacten met onze organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard en gebruikt…) :

 • Voor- en familienaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • Mailadressen
 • Beroep en/of functie
 • Opleiding
 • Eventuele handicap en/of chronische aandoening
 • Ondernemers- of vestigingsnummer
 • BTW-nummer
 • Foto’s
 • Van bestuursleden = rijksregisternummer, geboortedatum en plaats
 • Deelname aan activiteiten / hulpvragen
 • Bankrekeningnummer

 

3. Doel

Hazo vzw/Talenticap verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

  - het versturen van nieuwsbrieven en berichten alsook de eventuele opzegging daarvan.

  - delen van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de door u gestelde vragen.

 2. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres alsook informatie over uw handicap of chronische aandoening + beroeps- en ondernemersgegevens worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de door ons georganiseerde activiteiten, diensten en bevragingen.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals betalingen en inningen te kunnen verwezenlijken.
 4. Indien u deelneemt aan onze activiteiten kunnen uw naam, beroep en eventueel ondernemingsnummer opgevraagd worden door de overheid die ons betoelaagt.
 5. Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Indien u hierop niet wilt herkent worden, kunt u dit melden bij inschrijving of bij aanvang van de activiteit. Deze foto’s zijn bewijsmateriaal voor de overheid die ons betoelaagt, maar ze kunnen ook gepubliceerd worden op onze websites en publicaties.

 

Mailberichten

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en e-mailadres om u te informeren over activiteiten, diensten en informatie waarvan we denken dat ze nuttig voor u zijn. Dit tenzij u natuurlijk aangegeven hebt deze mails en/of info niet meer te willen ontvangen. Afmelding voor mailberichten is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan nieuwsbrieven. U kan natuurlijk ook altijd een bericht sturen naar info@hazovzw.be .

 

Telefonisch

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van onze organisaties.

 

Postberichten

Hazo vzw/Talenticap gebruikt uw naam en adres om u, schriftelijk en per post, te informeren over diensten en activiteiten van onze organisaties alsook om u info over te maken waarvan we denken dat ze nuttig voor u is.

 

Onderzoeksactiviteiten

Hazo vzw/Talenticap kan uw persoonsgegevens, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor onderzoeksdoeleinden alsook voor het optimaliseren van het dienstenaanbod.4. Bewaren gegevens

Hazo vzw/Talenticap verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien de toestemming verleend blijft, worden uw gegevens niet verwijderd. We zullen uw gegevens gebruiken om u te blijven informeren over onze werking. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen we uw vraag meteen, in ieder geval binnen een maand, uitvoeren.5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Hazo vzw/Talenticap passende maatregelen getroffen. Op deze wijze worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsook onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Hazo vzw/Talenticap soms gebruik maken van de diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Hazo vzw. De verwerker dient de verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan informatie opgevraagd worden over de mogelijke verwerkers.


6.  
Inzagerecht, verwijdering en klachten

Via info@hazovzw.be of info@talenticap.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hazo vzw/Talenticap zal u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat er aan is gegeven.  Als onze organisatie uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u eveneens contact opnemen met info@hazovzw.be of info@talenticap.be . Onze organisatie zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, dit tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Als u klachten heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de websites bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

25 mei 2018