Steun HAZO

Je hebt een bloeiende zaak.

Dan een ongeval.

Blijvende lichamelijke beperkingen.

 Je productiviteit en persoonlijk rendement zijn fors gedaald. Je kan veel niet meer zelf doen. Je bent vlug vermoeid en alles neemt meer tijd in beslag...

Wat nu?

Moet je er mee stoppen? Of zijn er anderen die in een gelijkaardige situatie toch verder werken? En waar kan ik ze ontmoeten? Bestaan er overheidsmaatregelen om de beperkingen te helpen ondervangen? Waar vind ik informatie en ondersteuning? Zijn die diensten toegankelijk?

 

Volgens de overheidsstatistieken zijn er in Vlaanderen ongeveer 20 000 ondernemers met een arbeidshandicap. Een deel daarvan klopt, samen met potentiële starters, aan bij Hazo vzw.  Over het algemeen zijn dit de mensen met het meest beperkingen en de grootste moeilijkheden. Het zijn mensen die het budgettair veelal niet gemakkelijk hebben. Tot op heden is onze dienstverlening dan ook gratis.

Hazo is een vzw. We hebben geen winstoogmerk. De bestuurders krijgen geen winst uitgekeerd.

Onze vzw leeft van overheidsbetoelaging en ontvangt af en toe een gift. De overheidsbetoelaging is meestal tijdelijk, projectbetoelagingen van 1 à 2 jaar. Een onzekere situatie!

 Vooral bedrijven kunnen ons steunen en dit kan op verschillende manieren :

  1. Bijdragen uit sympathie, in te brengen als representatiekosten. Representatiekosten zijn voor 50% fiscaal aftrekbaar.

  2. Sponsering. Dit is meer dan een gift. U steunt niet zomaar, u maakt publiciteit. Hierbij gaat het dus om 100% aftrekbare publiciteitskosten. Indien u een eenmanszaak heeft, bespaart u ook op de sociale bijdragen. Enkel de BTW is ten uwe laste. Hazo bezorgt u het nodige waarmee u kunt aantonen dat er effectief publiciteit geplaatst werd.

  3. Wanneer u een activiteit inricht voor personeel of klanten kan de opbrengst (of een deel ervan) ten goede komen aan de werking van Hazo vzw.

  4. Nodig een spreker van Hazo vzw uit en beloon dit met een gift. Eventueel ook in te brengen als representatiekost.

 

Neem contact met ons op voor verder overleg :

Telefonisch = 055/ 60 37 43

Per mail = info@hazovzw.be 

 

HARTELIJK DANK BIJ VOORBAAT VOOR UW MOGELIJKE ONDERSTEUNING !