Bevraging over houding ten opzichte van ondernemers met een handicap

Geschreven door op 09/12/2015


Een succesvolle loopbaan als ondernemer kan bepaald worden door verschillende factoren. De manier waarop de buitenwereld naar je kijkt is er daar ongetwijfeld één van. Spijtig genoeg worden personen met een handicap nog veelal bekeken als hulpbehoevend en afhankelijk van anderen.

Anderen helpen hen en beslissen voor hen. Die benadering is nog steeds veelvuldig gangbaar en, spijtig genoeg, kan een dergelijke houding nefast kan zijn voor de uitbouw van een zaak. Banken, klanten en leveranciers kunnen erdoor beïnvloed zijn. Omwille van de handicap kan men, al dan niet openlijk, twijfelen aan de geschiktheid van de persoon. Heeft hij/zij voldoende capaciteiten om een zaak te leiden? Zal hij/zij goede producten kunnen afleveren? Natuurlijk is het niet altijd duidelijk en natuurlijk is de handicap niet altijd de oorzaak van tegenkanting, maar…

We leven tevens in een maatschappij van netwerken. Naast het feit dat netwerken voor sommige onder ons geen gemakkelijke opdracht is, speelt de bovenvermelde houding hier uiteraard ook een rol.

Heb je ervaringen meegemaakt die met de beschreven houding te maken hebben, zet ze dan op mail (info@hazovzw.be) of papier en bezorg ze ons. Indien gewenst, kan dit anoniem gehouden worden.

Hazo bekijkt wat ermee kan gedaan worden. Strategieën om hier tegenin te gaan; sensibilisering; pers; artikels; enz…


Naar overzicht nieuws