Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Talenticap

2017: 

Nieuwsbrief Talenticap mei 2017.pdf


Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017

Beste lezer,

Het merendeel van u ontving in het verleden de digitale nieuwsbrief “Hazo-zine”. Deze wordt nu vervangen door “Talenticap-magazine”. Begin dit jaar zijn we immers gestart met het tweejarig project “Talenticap”. Dit opzet is een samenwerking van 3 organisaties, namelijk:het NSZ-Neutraal Syndicaat Zelfstandigen;Alin vzw als bijstandsorganisatie voor assistentiebudgetten vanuit het VAPH en uiteraard Hazo vzw zelf; als Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap.

Talenticap kadert in de actie “Focus op Talent” en wordt, als ESF-project, gesteund door de Vlaamse overheid.


 

Het lijkt allemaal wat ingewikkeld, maar onthoud vooral dat heel wat activiteiten de volgende twee jaar onder de noemer “Talenticap” zullen doorgaan. Een herhaalde vermelding van deze benaming laat er u alvast aan wennen. We doen ons best !

Bij deze bieden we u het eerste Talenticap-magazine aan. Binnenkort wordt er een Talenticap-website gelanceerd.

Tot op één van deTalenticap-activiteiten en veel leesplezier !

 

Luc Demarez

Afgevaardigd bestuurder Hazo vzw

 

1. Talenticap-activiteiten, zeker het deelnemen waard!

 

Donderdagavond 22/06/17 : Peercounselingavond te Zwijnaarde met als thema “TUSSENKOMSTEN VANUIT VDAB VOOR ONDERNEMERS MET EEN ARBEIDSHANDICAP”


Een VDAB-spreker komt het aanbod toelichten en nadien is er gelegenheid tot vraagstelling. Er wordt ook tijd uitgetrokken voor een nabespreking over de bruikbaarheid van de VDAB-tussenkomsten in de eigen situatie van de aanwezigen.

Een peercounselingavond is gratis (alleen het drankverbruik is betalend) en staat open voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Er kan een gebarentolk voorzien worden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de volgende kanalen =info@hazovzw.be of 055/ 60 37 43 (vanaf 10u op maandag en woensdag telefonisch mogelijk).

 

Plaats en tijdstip = Om 19u in de vergaderruimte van Taverne Oud Gemeentehuis, Heerweg-Noord 2 te Zwijnaarde.

 

Woensdagavond 28/06/17 : Informatie-avond te Lokeren met als thema “DEELTIJDS ZELFSTANDIGE MET ARBEIDSHANDICAP”

Een aantal deskundigen komen de regelingen toelichten. Het tegemoetkomingsstelsel, de sociale bijdragen en het ondernemen met een ziekte-uitkering komen zeker aan bod. Er zal ook uitgebreid tijd vrijgemaakt worden voor vragen uit de zaal.

Deze avond is gratis (alleen het drankverbruik is betalend). De avond is bedoeld voor personen met een arbeidshandicap, dienstverleners, beleidsverantwoordelijken

en alle andere betrokkenen. Er kan een gebarentolk voorzien worden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de v

olgende kanalen =info@hazovzw.beof 055/ 60 37 43 (vanaf 10u op maandag en woensdag telefonisch mogelijk).

Plaats en tijdstip =19u in het Cultureel Centrum van Lokeren
(Kerkplein 5)

 

 

2. Talenticap, drievuldigheid draagt project

 

Verwijzend naar het voorwoord van deze nieuwsbrief gaan we nog even in op de doelstelling en de initiatiefnemers van Talenticap.

Meer en betere ondernemerskansen geven aan mensen met een handicap of chronische ziekte is het doel van Talenticap. Daartoe hebben dus drie organisaties de krachten gebundeld :

 

NSZ

 

Ondernemersorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). Volgens cijfers van de FOD Economie was NSZ tussen 2011 en 2016 de sterkst groeiende zelfstandigenorganisatie van het land. NSZ is een neutrale ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo's uit heel het land vertegenwoordigt. NSZ vaart een onafhankelijke koers en is niet gebonden aan een of andere politieke visie of een bepaalde sector. Meer info opwww.nsz.beof opwww.facebook.com/NSZbe.

 

 

HAZO vzw

 

Het Vlaams steunpunt voor (kandidaat)-ondernemers met een arbeidshandicap. Hazo biedt, doorindividueel advies en groepsgesprekken, ondersteuning bij handicapspecifieke ondernemersaangelegenheden. Deze organisatie richtzich tot mensen met een arbeidshandicap die een eigen zaak (willen) uitbouwen. Belangenbehartiging, informatieverstrekking en ondersteuning zijn de kernactiviteiten van HAZO. Meer info opwww.hazovzw.be.

 

 

Alin vzw

 

Alin vzw is een jonge en dynamische organisatie die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als bijstandsorganisatie. Deze organisatie richt zich, met advies en dienstverlening, naar (kandidaat)-budgethouders die hun assistentie zelf wensen te organiseren. Alin belicht, vanuit haar opdracht, de noodzaak van geschikte assistentie en dat niet alleen in de thuissituatie, maar ook op de werkvloer. Meer info opwww.alin-vzw.be.

 

Via eenTalenticap-website, nieuwsbrieven en andere berichten houden we u uiteraard op de hoogte van ons gezamenlijk project.

3. ABC en de eerste letters over de bijdrageregeling

In 2015 had Hazo een aantal contacten met het toenmalige Kabinet Sleurs, bevoegd voor Gelijke Kansen op federaal niveau. Daar werd aangekaart dat een aanzienlijk aantal (kandidaat)-ondernemers met een handicap lichamelijk niet in staat zijn om voltijds te werken en toch sociale bijdragen dienen te betalen alsof ze voltijds aan de slag zijn.

De betrokkenen maken doorgaans geen aanspraak op het statuut van zelfstandige in bijberoep (waaraan gunstigere bijdrageregels verbonden zijn). Meestal bestaat hun inkomen uit een kleine tegemoetkoming uit de sociale bijstand die gecombineerd wordt met een beperkte activiteit als zelfstandige.

Er is dus geen recht op gelijkstelling met bijberoep omdat ze niet voldoen aan artikel 37 van de bevoegde ARS-regeling. Dit artikel bepaalt onder andere dat groepen (vooral wie over afgeleide rechten voor de sociale zekerheid beschikt) een gelijkstelling met bijberoep kan bekomen (en dus minder bijdragen betalen). Ondernemers met een handicap vallen hier uit de boot. Ze worden niet als groep vermeld en een tegemoetkoming uit de sociale bijstand brengt geen rechten mee voor de sociale zekerheid.

Maar onze contacten met het Kabinet Sleurs brachten met zich mee dat het ABC (Algemeen BeheersComité Sociaal Statuut Zelfstandigen) in juni 2016 de eerste letters voor een oplossing op papier heeft gezet. Ik vrees echter dat we nog een tijdje zoet zijn. Het advies stelt immers dat… verder onderzoek noodzakelijk is.

In januari laatstleden kwam er een nieuwe regeling voor studenten. Wanneer de onze?

 

4. Wijziging bij VOP-toelage

 

In Vlaanderen kan het soms iets vlugger gaan. De VOP-toelage kent een aantal nieuwigheden. VOP staat voor “Vlaamse ondersteuningspremie” en is voornamelijk bedoeld om het rendementsverlies van personen met een arbeidshandicap weg te werken.


Nieuw is vooral dat vanaf 01/07/16 ook zelfstandigen in bijberoep een VOP kunnen aanvragen. Reeds een oude eis van ons! Voor zelfstandigen in hoofdberoep was dit al mogelijk vanaf 2008.

Ook nieuw is het feit dat het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) vanaf 01/07/16 bevoegd is voor het VOP-gebeuren. De VDAB blijft echter bevoegd voor de aanvragen die voor deze datum gebeurden.

De nieuwe VOP-regeling is reeds bijna 1 jaar oud, maar de VDAB ziet de nodige aanpassing op haar website blijkbaar over het hoofd. We menen dat alerte VDAB-medewerkers ook het Talenticap-magazine lezen, maar we zijn ze ook graag behulpzaam met een desbetreffend persoonlijk bericht. We blijven dit opvolgen. Misschien is het reeds rechtgezet op het moment dat u dit Talenticap-magazine opent.

Meer info :
http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop

5. Assistentie via flexi-jobs?

Wanneer we het hebben over maatregelen die nog een bijkomend nieuw jasje vragen, dan kunnen we niet naast het fenomeen van de flexi-jobs. Deze worden sinds 1 december 2015 in de horeca toegepast. De werkwijze “brutoloon is nettoloon” maakt het gemakkelijk om te klussen als bijverdienste. Deze jobs zijn dan ook een succes. Op een jaar tijd werden meer dan 20 000 personen als flexi-jobber tewerkgesteld.

Maar buiten de horeca wordt er gemord. Personen die bijverdienen in de kleinhandel moeten momenteel nog zeer veel afgeven van hun brutoloon, waardoor het voor hen interessanter is om een job in de horeca te zoeken. Daar is hun brutoloon, zoals reeds aangegeven, immers gelijk aan hun nettoloon. Het uitbreiden van de flexi-jobs lijkt dan ook een noodzaak.

Ook buiten de handel worden mensen benadeeld. Veel mensen met een handicap doen beroep op bijverdienende persoonlijke assistenten en deze trekken nu naar de horeca.

Trouwens, ondernemers met een handicap vragen reeds lang assistentie op de werkvloer (bv. een chauffeur voor blinde zaakvoerders die zich dienen te verplaatsen). Dergelijke opdrachten zijn dikwijls kortstondig (een paar uur) en voor ondernemers met een handicap is de opvolging van dergelijke opdrachten een tijdrovende klus (die een andere ondernemer niet heeft). Voor assistentie aan ondernemers met een handicap lijken deze flexi-jobs dus een erg geschikte oplossing. Flexibel en administratief eenvoudig. Wanneer komen ze er?

 

 

Nieuwsbrief Hazo

2015