Ondersteuning voor -en door- ondernemers met een handicap

Wat doet HAZO ?

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een handicap of chronische ziekte. Zaakvoerders, starters alsook prestarters en betrokken dienstverleners zijn bij ons welkom.

Informatieverstrekking, ondersteuning, belangenbehartiging en sensibilisering zijn onze kernopdrachten. Vlaanderen en Brussel onze werkgebieden. Heel wat van onze activiteiten zijn gratis.

Gelijke kansen voor ondernemers met een arbeidshandicap bij de uitbouw van een eigen zaak is onze doelstelling.

Ervaringsdeskundigheid is het vertrekpunt van de werking. De ondersteuning die we elkaar bieden – en de standpunten die we innemen – zijn gestoeld op ervaringen vanuit het ondernemen met een arbeidshandicap. Onze gespreksgroepen met mensen in gelijkaardige situaties zijn daarvoor een geschikt werkingsmiddel.

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw e-mailadres in wanneer je op de hoogte wil blijven.

Nieuws

Bevraging over houding ten opzichte van ondernemers met een handicap

(09/12/2015)

Lees meer

Bevraging: Personen met een handicap en werkgeversorganisaties. Een goed huwelijk?

(09/12/2015)

Lees meer

VRT reportage met medewerking van Hazo

(27/09/2015)

Lees meer

Activiteiten

Bevraging over houding ten opzichte van ondernemers met een handicap

(18/11/2015) Een succesvolle ondernemersloopbaan kan bepaald worden door de manier waarop de buitenwereld je bekijkt. Bijvoorbeeld : Personen met een handicap zijn hulpbehoevend en afhankelijk, anderen beslissen voor hen. Hebben banken, klanten en leveranciers daardoor minder vertrouwen in ons?
Zet je ervaringen (anoniem indien gewenst) op mail of papier en bezorg ze ons.

Lees meer

Bevraging: Personen met een handicap en werkgeversorganisaties. Een goed huwelijk?

(23/11/2015) Iedere ondernemer heeft te maken met een aantal instanties voor werkgevers. Graag vernemen we uw ervaringen als persoon met een handicap. U kan ze ons per mail bezorgen.

Lees meer

Getuigenis

Annelies Staels: "Ik ben psychologe en sinds september 2009 heb ik een chronische ziekte. Daarom werk ik nu op zelfstandige basis en doe aan loopbaanbegeleiding."

Lees meer

Jan Van Den Braembussche: "Ik ben zaakvoerder van een steenhouwerij en communicatie is in ons vak zeer belangrijk. Liplezen is één van de middelen om mijn doofheid te ondervangen."

Lees meer

VRT reportage café-uitbater: "Rita en Stephane baten samen "De Oase" uit. Het was Rita's droom om de taverne te beginnen. Hoewel Stephane buiten wat flarden muziek niets kan horen, stapte hij mee in haar droom."

Lees meer